Eines i enllaços útils per al professorat

En aquest espai trobareu alguns enllaços útils per la vostra feina i gestió personal
DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Web del Departament d'Ensenyament
ATRI
Portal ATRI: nòmines, IRPF, FAS...
SS TT Vallès Occidental
Web dels Serveis Territorials al Vallès Occidental
Correu XTEC-Gmail
Correu XTEC-Gmail
Intranet del Departament d'Ensenyament
Intranet del Departament d'Ensenyament
USTEC-Stes
Web del sindicat USTEC-STEs Organització i funcionament dels centres. Curs actual
Traductor de Google
Traductor de Google
e-Catalunya
Punt de trobada virtual per a comunitats professionals
Diccionari
Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Segona edició. MUFACE Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Altres eines i adreces útils  
Normativa educativa     BOE
Programa Identificació Visual      
Guia Act. PAME
Assessorament lingüístic
Certificats de formació AGAI - Aplicació de gestió d'activitats d'innovació    Guia centres
e-VALISA
Càlcul de la
lletra del NIF
GEPSE  (*) Suport preventiu (*)
Associació Mestres A. Galí
Càlcul de la
lletra del NIE
Enciclopèdia Catalana
Conjugació de verbs catalans
Diccionari multilingüe
Traducció català-castellà
Kiosk: tots els diaris Xarxa de biblioteques Municipals
Mapes de Google
Mobilitat-Gencat
Estat dels pagaments als centres Cartellera de cinema
Crítica de cinema
Servei
Meteorològic