Apadrinament del patrimoni
 
Idees bàsiques del projecte i continguts de ciències socials
Presentació (ppt) del projecte
Exemple d'apadrinament: "La Romànica"
Antecedent: Projecte adopció de monuments
Presentació (ppt) Idees clau de l'adopció
Idees clau de l'adopció
Exemples de projectes d'Aprenentatge-Servei de patrimoni (bloc de la Roser Batlle)
Un exemple:
"Les torres d'aigua a
Terrassa"
Elements singulars del patrimoni de Terrassa

  Contacteu amb nosaltres si teniu propostes....