Servei Comunitari /Aprenentatge ServeiServei Comunitari
GenCat
Presentació
Ajuntament Terrassa
Centre Promotor ApS
Imatges-(enllaços)

Blogs de la Roser Batlle
Coordinadora de voluntariat
Federació de l'Esplai
Xarxa-Net
Tercer sector
Federacio Catalana d'ONG
Adopció de Monuments
Anella Verda Terrassa
Apadrinem el patrimoni
60 buenas pràcticas