2019

Aquest formulari és la fitxa de participació en la convocatòria dels
XIX Premis als Treball de Recerca
(Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls).

Cal omplenar-lo,   imprimir-lo   i "enviar-lo" (clicant el botó corresponent).
Una vegada imprés cal signar-lo i segellar-lo, tal com es demana al peu del formulari.
Aquest document ja complimentat s'ha d'escanejar per tal d'adjuntar-lo als documents, treball i resum, que es lliuraran al Centre de Recursos Pedagògics abans de les 14h del divendres 01 de març de 2019.

Tots els camps marcats amb un * són obligatoris

   
 

Titol del treball: *

Autors:

Nom i Cognoms: * Correu:* Tlf: *
Nom i Cognoms :   Correu:   Tlf:  
Nom i Cognoms :   Correu:   Tlf:  
Presentació durant l'acte final: *    Modalitat del treball: *

Tutor/a: 

Nom i Cognoms: * Correu: *


Centre:  *


El següent requadre correspon al professor/a tutor/a:

El centre educatiu certifica la seva originalitat i la seva excel·lència.

Els trets més rellevants de l'avaluació del treball realitzada en el centre han estat:

*

Terrassa, Data: *


   

Signatura del professor tutor/a

 

Vist-i-plau de la Direcció i segell del Centre

 

Tots els camps marcats amb * són obligatoris